Tinhoc1088's Blog

Icon

Tư Vấn Tin Học

Lỗi khi quay số dial-up

( DÙNG TRANG GOOGLE : ERROR “ MA LOI” )

*Error 602:

Modem bị chiếm dụng bởi chương trình khác : báo lỗi ” Error 602: The modem is being

used by another Dial-Up Networking connection close the other connection,anh try again”

Nguyên nhân: Modem bị chiếm dụng bởi chương trình như Winfax, chương trình Media Pilot

(đối với máy Compaq). . .

Cách khắc phục : Thoát khỏi các chương trình đang chiếm dụng Modem .

Máy Detect được Modem nhưng khi quay số báo ?No dial tone? có thể do các trường hợp

sau:

Nguyên nhân : Đường dây điện thoại không tiếp xúc tốt ,lỗi Modem hư .

Cách khắc phục: Kiểm tra lại đường dây điện thoại và Modem.

Máy không Detect (không nhận dạng được Modem).

Nguyên nhân:

– Cable nối từ Modem đến máy tính tiếp xúc không tốt.

– Cable nối cổng COM tiếp xúc không tốt hoặc cổng COM máy tính hư.

Khắc phục: Kiểm tra cable Modem và Cable nối cổng COM (gắn chặt vào).

Không kết nối vào mạng được . Báo lỗi: ?There is no anwer. An error occourred while establishing the Dial Up network connection ?VNN? hoặc ?Unable to establishing Dial Up Network connection. Please go to ?Dial Up networking and make sure your connections are configed property.?

Nguyên nhân: Đường dây điện thoại không tốt hoặc do chương trình cài đặt Modem lỗi.

Cách khắc phục:

– Kiểm tra đường dây điện thoại.

– Xóa và cài lại Modem.

2. Lỗi do chương trình:

Không tạo biểu tượng kết nối được: báo lỗi ?error rundll32??.

Nguyên nhân: Do trong quá trình cài Folder Dial-up Networking trên windows sai phiên bản.

Cách khắc phục: Cài lại Folder Dial-up Networking đúng phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Quay số kết nối vào được nhưng khi đến trạng thái ?verify username and pasword ? báo ? uncompatible protocol??.

Nguyên nhân: Do thiếu giao thức TCP/IP .

Cách khắc phục: Cài thêm TCP/IP vào.

Không kết nối vào mạng . Báo lỗi: ?Error 691 : The computer you?re dialing into cannot

establish a Dial up networking connection Check you password and then try again?

Nguyên nhân: Sai mật khẩu truy nhập

Khắc phục: Giải quyết giống như sai mật khẩu thư, Nếu như bạn bạn không thể nào kết nối

được mạng thì bạn yêu cầu ISP cấp lại mật khẩu mới.

Kết nối vào khoảng 10 đến 15 phút thì ngắt khỏi mạng

Nguyên nhân: Đường dây điện thoại của bạn bị nhiễu hoặc Modem của bạn để tốc độ kết nối

quá thấp.

Khắc phục:

Thử kết nối bằng đường dây điện thoại khác.

Tăng tốc độ Modem có thể kết nối lớn nhất (trong phần chỉnh sửa các thông số của biểu

tượng kết nối )

Chú ý: Nếu bạn tăng tốc độ quá cao có thể Modem không quay số kết nối vào mạng được

lúc đó bạn có thể giảm tốc độ thấp xuống bớt.

Lỗi 630 : The Modem was disconnected due to hardware failure.

Nguyên nhân: có thể do một số nguyên nhân sau:

Cáp nối giữa modem và cổng COM tiếp xúc không tốt hoặc các thiết bị liên lạc thông tin khác.

Cổng COM hỏng.

Modem.

Khắc phục:

Kiểm tra lại cáp nối giữa modem và cổng COM của máy tính.

Kiểm tra cổng COM và Modem

Lỗi 633: The Modem is already in use or not configured for dialing out.

Nguyên nhân: Modem bị chiếm dụng bởi chương trình khác ví dụ: Win Fax Pilot hoặc chưa thiết lặp cấu hình quay số.

Khắc phục: Tắt các chương trình đang chiếm dụng Modem.

Lỗi 636:The device attached to the port is not the one expected.

Nguyên nhân: Sự không nhất quán giữa cấu hình phần cứng và cằi đặt các thông số kết nối trên máy bạn. Ví dụ: khi bạn cáp Modem lắp vào cổng COM2, trong khi đó khi cài đặt các thông số Modem bạn lại chọn cổng COM1, COM3 hoặc COM4.

Khắc phục: cài đặt lại đúng cấu hình đã lắp đặt

Lỗi 651:The modem has reported an error.

Nguyên nhân: Modem(External) của bạn chưa cấp nguồn.

Khắc phục: tắt / bật nguồn Modem và kết nối lại.

Lỗi 652 :There was an unrecognized response from the modem.

Nguyên nhân: có thể do 1 trong 2 nguyên nhân sau:

Nếu Modem của bạn đang dùng loại External có thể chưa cấp nguồn.

Tốc độ khởi tạo của modem quá lớn (Maximum modem port speed).

Khắc phục:

Tắt / bật nguồn Modem.

Giảm bớt tốc độ modem (Control panel/Modem/Properties) ví dụ: 115200 æ 57600.

Lỗi 664: The system has run out of memory

Nguyên nhân: Máy tính của bạn không đủ bộ nhớ để quay số kết nối.

Khắc phục: tắt một số chương trình đang mở và quay số lại.

Lỗi 666:The modem is not functioning

Nguyên nhân: Modem hoặc một số thiết bị khác không đáp ứng, có thể do một số nguyên nhân sau:

Nếu nguồn cung cấp Modem(External).

Cáp nối giữa Modem và cổng Com máy tính.

Lỗi do phần cứng của Modem.

Khắc phục:

Kiểm tra cáp nối giữa Modem và cổng Com máy tính.

Tắt nguồn Modem khoảng 15-20 giây rồi bật lại.

Lỗi 668: The connection was terminated

Nguyên nhân: tương tự lỗi 652.

Khắc phục: tương tự như lỗi 652.

Lỗi 676 – “The Line is busy”

Lỗi này báo tín hiệu bận đường dây điện thoại dù không có ai sử dụng. Cách khắc

phục như sau:

* Trong Windows XP: Bạn có thể khắc phục bằng cách vào nút Start > Settings >

Control Panel > Modem and Fax, trong hộp thoại Phone and Modem Options,

bạn chọn thẻ Dialing Rules, nhắp nút Edit. Tại phần Dial using, bạn nhắp chọn Pulse.

* Đối với Windows 98/ME:

– Bạn cũng vào Control Panel > Modem > Dialing Properties và chọn nút Pulse ở thẻ

Dialing Rules, đánh dấu chọn Pulse dial như trên.

– Ngoài ra, bạn vào My Computer > DialUp Networking. Nhắp phím phải chuột vào

kết nối Internet đang sử dụng, chọn lệnh Properties.

Trong hộp thoại vừa mở, chọn thẻ General, nhắp nút Configure… Chọn tiếp thẻ

Options, trong phần Dial control bạn đánh dấu chọn vào ô

Operator assisted or manual dial. Nhấn OK hai lần để đóng hộp thoại lại.

Lỗi 678: There was no answer

Nguyên nhân: Không có trả lời từ line điện thoại.Modem của bạn không lấy được tín hiệu Tone của đường dây điện thoại.

Khắc phục: Kiểm tra xem line điện thoại đã được cắm vào modem chưa, kiểm tra lại số điện thaọi cần gọi (1260) và gọi lại. Cần chắc chắn là line điện thoại được cắm vào đúng lỗ cắm trên modem (lỗ Line).

Lỗi 679: The system could not detect the carrier

Nguyên nhân: Modem của bạn hay modem ở xa không trả lời. Đa số modem trả về lỗi này trong trường hợp modem trả lời không trả lời.

Khắc phục:Bạn kiểm tra lại số điện thoại và gọi lại.

Lỗi 680

Khi kết nối Internet bạn nhận được thông báo “Error 680: There is no dialtone.

Make sure your modem is connected to the phone line properly”.

Đây là lỗi đường truyền tín hiệu. Bạn nên kiểm tra lại các kết nối như: đường dây

điện thoại từ bên ngoài đến modem, cáp nối từ modem đến máy tính có tốt không.

Nguyên nhân có thể là do đường dẫn đường thoại của bạn bị chạm, bị đứt… nên

ảnh hưởng đến chất lượng của đường truyền tín hiệu. Cũng có thể do một ứng dụng

nào đó mà đang bạn mở. Bạn thử tắt lần lượt các ứng dụng đang mở, sau đó thực

hiện kết nối lại. Ngoài ra, bạn thử áp dụng việc điều chỉnh như sau:

* Windows XP: Bạn vào menu Start > Settings > Control Panel > Phone and Modem

Options > chọn thẻ Modem. Nhắp phím phải chuột vào loại Modem bạn đang sử

dụng, chọn Properties. Trong hộp thoại vừa mở, bạn chọn thẻ Advanced và gõ vào

khung Extra initialization commands giá trị như sau: x0=0. Nhấn nút OK để đóng hộp

thoại lại.

* Windows 9X/ME: Bạn vào menu Start > Settings > Control Panel > Modem.

Trong cửa sổ Modem Properties bạn chọn thẻ General, nhắp chọn tên modem đang

sử dụng, nhắp tiếp nút Properties. Chọn thẻ Connection nơi cửa sổ vừa mở,

bạn nhắp nút Advanced và gõ vào khung Extra settings giá trị như sau: x0=0.

Nhấn nút OK để đóng hộp thoại lại.

Lỗi 680: There was no dial tone

Nguyên nhân: Không có tone của line điện thoại.Lỗi này thường xảy ra cho các modem sử dụng

line điện thoại của tổng đài nội bộ; khi đó để gọi ra ngoài, bạn cần có số 9 trước để lấy tone của

line điện thoại ngoài.

Khắc phục: bạn cần kiểm tra xem đã nối line điện thoại và modem đã đúng chưa. Nếu bạn trong

hệ thống tổng đài nội bộ, cần có thêm dấu phẩy (,) sau số 9 để có thời gian trễ cho việc lấy tone

line điện thoại ngoài.

Lỗi 691: Access was denied because the use name and/or password was invalid on the domain

Nguyên nhân: Account của bạn có thể chưa được khai báo bởi hệ thống, hoặc do password của bạn bị hết hạn sử dụng, hoặc do bạn gã bị sai Password.

Khắc phục:Cần hết sức chú ý khi gõ Password. Chú ý chế độ tiếng việt của hệ thống Windows của Bạn có thể làm cho Password của bạn bị sai.

Lỗi 692: There was a hardware failure in the modem

Nguyên nhân: modem của bạn hoặc modem ở xa không trả lời do các lỗi sau:

Modem của bạn đang tắt, bị trục trặc, hoặc chưa được nối vào máy tính

Cổng serial (COM) của bạn bị lỗi.

Một chương trình khác hiện đang chiếm giữ Modem (ví dụ như chương trình HyperTerminal hay WinFax)

Khắc phục:

Reset lại modem, kiểm tra lại các dây nối cổng COM

Nếu có chương trình khác đang chiếm giữ modem của bạn, hãy tắt (Close) các chương trình này.

Lỗi 695: The state machine are not started

Nguyên nhân: Một lỗi bên trong của Windows đã xảy ra.

Khắc phục: bạn hãy tắt và khởi động lại máy tính để chắc chắn là các driver và các cấu hình đều đã được khởi động và có hiệu ứng.

Lỗi 696: The state machine are already started.

Tương tự lỗi 695

Lỗi 697: The response looping did not complete

Tương tự lỗi 695

Lỗi 699: The modem responese caused a buffer overflow

Tương tự lỗi 695

Lỗi 701: The modem moved to a connection speed not supported by the COM driver.

Nguyên nhân: modem của bàn đang cố gắng kết nối ở tốc độ mà cổng COM không thể đáp ứng được.

Khắc phục: Bạn hãy thay đổi tốc độ khởi động modem về tốc độ thấp hơn.

Lỗi 710: Serial overrun errors were detectd while communicating with the modem

Nguyên nhân: lỗi xảy ra khi cổng Serial cố gắng kết nối với modem

Khắc phục: giảm tốc độ khởi động xuống thấp hơn.

Lỗi 715: Too many errors occurred because of poor phone line quality

Nguyên nhân: Quá nhiều lỗi xảy ra do chất lượng line điện thoại quá kém.

Khắc phục:kiểm tra lại chất lượng line điện thoại và thửu gọi lại. Nếu vần xảy ra lỗi, giảm tốc độ của Modem xuống thấp hơn.

Lỗi 728: The system cannot find an IP adapter

Nguyên nhân: lỗi xảy ra với cấu hình TCP/IP của máy

Khắc phục: kiểm tra lại TCP/IP, khởi động lại máy để chắc chắn là các cấu hình đã được khởi động và có hiệu ứng. Nếu lỗi vẫn xảy ra, xoá TCP/IP và cài đặt lại.

Lỗi 756: The connection is already being dialed.

Nguyên nhân: line điện thoại đang bận, đang kết nối

Khắc phục: chờ và quay lại sau đó.

Lỗi 777

Nguyên nhân là do trình điều khiển (driver) không phù hợp với modem đang sử dụng.

Cần phải cập nhật lại driver mới cho phù hợp.

Lỗi 797

Khi gặp thông báo này trong quá trình kết nối vào Internet thường thì bạn phải khởi

động lại máy tính và thực hiện lại kết nối. Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách:

* Windows XP: Bạn vào menu Start > Settings > Control Panel > Phone and Modem

Options > chọn thẻ Modem. Nhắp phím phải chuột vào loại modem bạn đang sử

dụng, chọn Properties. Trong hộp thoại vừa mở, bạn chọn thẻ Advanced và gõ vào

khung Extra initialization commands giá trị như sau: X3. Nhấn nút OK để đóng hộp

thoại lại.

* Windows 9X/ME: Bạn vào menu Start > Settings > Control Panel > Modem.

Trong cửa sổ Modem Properties bạn chọn thẻ General, nhắp chọn tên modem đang

sử dụng, nhắp tiếp nút Properties. Chọn thẻ Connection nơi cửa sổ vừa mở, bạn

nhắp nút Advanced và gõ vào khung Extra settings giá trị như sau: X3. Nhấn nút OK

để đóng hộp thoại lại. Khởi động lại máy tính và kết nối lại

Advertisements

Filed under: Internet, Internet-Dial-up

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Top 10 Best Hosting

HostGator Review HostGator Review
Hostgator $3.96/mo. 25% Off code: Best25PercentOff
iPage Review iPage Review
Cheapest Hosting - only $1.99/month Visit iPage
BlueHost Review BlueHost Review
Best Personal Hosting - $4.95/mo Visit BlueHost
A2Hosting Review A2Hosting Review
Best SSD Hosting - $4.97/mo Visit A2Hosting
GoDaddy Review GoDaddy Review
Best Budget Hosting - $1.99/mo Visit GoDaddy
Stablehost Review Stablehost Review
Stablehost Coupons 40% Off code: Best40PercentOff
Arvixe Review Arvixe Review
Arvixe hosting - $4/mo Visit Arvixe
InMotion Hosting Review InMotion Hosting Review
Best Business Hosting - $5.99/mo Visit InMotion
Dreamhost Review Dreamhost Review
Dreamhost $75 off code: BEST75USDOFF
IXWebHosting Review IXWebHosting Review
IXWebHosting - $3.95/mo Visit IXWebHosting
View All Web Hosting Coupons

RSS Tư vấn tin học

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS USB 3G

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Di động

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Chat SMS

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Phục hồi dữ liệu

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
%d bloggers like this: